Priprema papirologije € 50,-​

Vrijedi za sve zahtjeve. Broj djece nije važan. Cijena je paušalna. Za tu uslugu dobijete prvi račun, nakon vaše uplate, šaljem papire vama poštom ili e-mailom.

Ispunjavanje potrebnih formulara € 150,-​

Ispunjavanje papira, pregledavanje papira i slanje papira. Cijena je paušalna. Kada uplatite iznos ja ispunjavam, pregledavam i šaljem papire poštom u određenu / nadležnu ustanovu.

Ostale usluge po potrebi

Ukoliko ste sami rješavali bilo kakve naknade, to jest sami slali papire ili vam je netko drugi rješavao papire i želite da nas angažirate, onda se cijena odredjuje kada mi pošaljete kompletan dopis koji ste dobili i kada utvrdimo opširnost rada.

Račun

Račun za svaku uslugu biti će vama poslan na vašu e-mail adresu ili na vašu adresu na kojoj stanujete putem pošte. Prvo ćete dobiti račun od 50€ za pripremu papira. Drugi račun od 150€ dobijete ukoliko se opredijelite da vam pregledamo sve papire, ispunimo potrebne formulare i pošaljemo isti na potrebne institucije. Naša usluga košta sveukupno 200€ ukoliko se opredijelite za nas. Za svaku uslugu dobivate zaseban račun. Nije moguće dobiti račun za plaćanje čitavog iznosa od jednom itd.).

Ishodovanje doplataka

Preuzimanje kompletne komunikacije prema Njemačkim istitucijama uz vašu punomoć.